Hizmetlerimiz

Şirket satın alımı ve birleştirme danışmanlığı

inHERA Capital olarak, finansal ve stratejik yatırımcıların coğrafi olarak genişlemesine, ürün ve hizmetlerini geliştirmesine, birçok firmadan oluşan bölünmüş sektörlerde firmaları birleştirip güçlü oyuncular yaratmasına yardımcı olmaktayız.

Uluslararası pazarlarda büyüyen şirketlerimize yurt dışında şirket alımlarında destek olurken, geniş uluslararası iletişim ağımızı kullanıp, tüm satın alma işlemini müvekkilimiz, uluslararası yatırım bankaları ve çeşitli hedefler ile aynı çatı altında koordine edip, müşterilerimize sorunsuz bir hizmet sunabiliyoruz.

Çoğunlukla karmaşık bir yapıya sahip olan şirket satın alma sürecinde sahip olduğumuz bilgi ve tecrübe sayesinde, müvekkillerimizin, en yüksek düzeyde fayda sağlamaları için, beklentiler ve kültürel farklılıklar arasında bir köprü olmayı ve karşılıklı kazanç sağlayan stratejiler üretmeyi görev olarak üstlenerek onları sonuca ulaştırıyoruz.

Satın alım projelerindeki, projeye uygun ve özel olarak oluşturulmuş yaklaşım tarzımız ile müvekkillerimize maksimum katma değeri sağlıyoruz. Müvekkillerimizin diğer danışmanları, elemanları ile ortak çalışıp, onları da süreçte tutup, destek oluyoruz.

Şirket alım sürecinde üstlendiğimiz temel görevler:

 • Satın alma kriterlerinin geliştirilmesi ve stratejinin belirlenmesi,
 • Potansiyel hedeflerin belirlenmesi ve bu hedeflere yaklaşmak için en iyi stratejinin oluşturulması,
 • Bilgi toplanması, analizi, durum tespit ve değerlemenin yapılması,
 • Rekabetçi süreçlere, ihalelere, tasfiye işlemlerine katılım,
 • İşlemin hukuksal ve vergisel olarak etkin bir şekilde yapılandırılması,
 • Finansman sağlanması,
 • Müzakerelerin yürütülmesi, imza ve sonuçlandırma.

Tecrübelerimiz ile özellikle katma değer yarattığımız noktalar:

 • Projelerde sektör uzmanlarının sürece dahil edilmesi,
 • Resmi olmayan bilgi akışına erişim,
 • Hedef şirketin finansallarının güvenilirliği ve tutarlılığının değerlendirilmesi,
 • Etik problemlerin varsa ortaya çıkarılması ve çözümler üretilmesi,
 • Önemli varlıkların değerlemesi,
 • Anlaşmanın hukuksal ve vergisel olarak etkin bir şekilde yapılandırılması,
 • Zaman baskısı ile çalışabilme ve işlem süresince değişkenlik gösteren müvekkil ve tüm tarafların taleplerine zamanında yanıt verilmesi,
 • İşlemin gizli tutulması ve bilgi akışının müvekkilin ve işlemin çıkarları doğrultusunda kullanılması,
 • Hedef şirketlerin ortakları ile ilişkilerin yönetilmesi.