Hizmetlerimiz

Finansal yeniden yapılandırma ve acil satışlar

Müvekkillerimizin şirketleri maddi zorluğa düştüğünde, finansal yeniden yapılandırma ile kalan değeri koruyarak ve büyüterek olağanüstü bir fayda sağlayabiliriz. Bu amaçla genellikle aşağıdaki aşamaların hepsinden geçmek gerekecektir:

  • Finansal sıkıntının nedenlerinin belirlenmesi,
  • Hızlı iyileştirme için gerekli olan kaynak ve aksiyonların tespiti ve bunların harekete geçirilmesi,
  • Elden çıkarılabilir varlıkları belirleyip, işletme ve varlık değerlerinin hesaplanması, hesaplatılması,
  • Katma değer yaratma sürecinde en önemli unsur olan doğru yatırımcıların ve kreditörlerin tespit edilmesi ve onlarla bir an önce hazırlıklı olarak iletişime geçilmesi,
  • Borç ve teminat kompozisyonun incelenmesi, alacaklıların ve onların konumlarının belirlenip, tüm tarafların kazançlı durumda olacağı stratejilerde uzlaşılması,
  • Alacaklılar, tedarikçiler, müşteriler ve çalışanların uyuşacağı ideal stratejinin uygulanması.