Hizmetlerimiz

Şirket satışı danışmanlığı

Bir şirketin satışı herhangi bir işletme sahibi için en üst seviyede dikkat gerektiren kritik bir karar olduğu gibi aynı zamanda büyük bir özenle ele alınması gereken karmaşık bir işlem ve süreçtir.

inHERA Capital şirket ortaklarına işletmelerinin tamamının ya da bir bölümünün satışı için danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Şirketi satışa hazır bir hale getirip, potansiyel alıcı veya yatırımcıları belirledikten sonra, sürece liderlik edip, işlemin müşterimizin fiyat, zaman, altyapı, risk ve vergilendirme açısından en yüksek düzeyde fayda sağlayacağı şekilde sonuçlanmasını sağlarız.

Şirket satış sürecinde üstlendiğimiz temel görevler:  
 • Müşterinin ihtiyaç ve amacının en iyi şekilde anlaşılması,
 • Müşterimizin içinde bulunduğu endüstrinin dinamiklerini, onların müşterilerini, tedarikçilerini ve rakiplerini en iyi şekilde anlayarak en geniş çapta stratejik alıcı ve yatırımcı potansiyelinin ortaya çıkarılması,
 • Finansal normalizasyon, potansiyel operasyonel iyileştirmeler ve sinerjilerle desteklenen geniş kapsamlı bir yatırım planın geliştirilmesi,
 • Güçlü uygulama yeteneğimiz ile yüksek kaliteli pazarlama dokümanlarının hazırlanması,
 • Görüşmeleri desteklemek için finansal değerleme çalışmalarının yapılması,
 • Profesyonel ekibimiz, üstün araştırma araçlarımız ve global iş birlikçilerimizin görüşleri sayesinde üstün kalite araştırma hizmeti sağlanması,
 • Türkiye'de işlem yapan ya da Türkiye'ye ilgisi olan finansal ve stratejik yatırımcılarla sürdürdüğümüz uzun süreli ilişkilerimiz ve uluslararası networkümüz sayesinde doğru alıcı ve yatırımcıların ilgisinin çekilmesi,
 • Yatırım kriterlerini ve profesyonel ilişkilerimizi göz önünde bulundurarak en uygun finansal yatırımcıları belirleyip onlara ulaşılması,
 • Projenin gereksinimlerine uyarlanmış bir süreç yöneterek sonuca ilerlenmesi,
 • İşlemin koşul, değerleme ve yapısının müzakere edilerek bir sonuca bağlanması,
 • Fiziki ve elektronik ortamda veri kaynaklarının hazırlanması ve çoklu alıcı veya yatırımcı adayının yer aldığı sürecin özenle koordine edilmesi,
 • İşlemin müvekkilimizin çıkarlarına uygun olarak gerçekleşmesini garantiye almak için projede yer alan tüm aktörlerin koordine edilmesi, ve bunu yaparken karşı tarafla da adil ve güvenilir ilişkinin sürdürülmesi,
 • Deneyimlerimize dayanarak, karşılaşılabilecek engel ve güçlüklere karşı hedef şirketlerin satışa hazırlanması,
 • Müvekkillerimize son bağlayıcı anlaşmalar aşamasında destek ve danışmanlık sağlanması,
 • Yönetim finansallarını oluşturmak için hesapların düzeltilmesinin, paralel defter tutmanın ve sürdürülemez ya da tek seferlik işlemlerin etkilerinin ortadan kaldırılması.