Takım

Mehmet Okten
Mehmet Ökten - Director
linkedin Mehmet Okten

Mehmet Ökten, kurumsal finansman ve proje finansmanı alanında 15 yılı aşkın tecrübesi ile yapılandırılmış finansman konusunda uzmandır. Kariyerine yatırım bankacısı olarak Türkiye Sınai Kalkınma Bankası’nda (TSKB) başlayan Ökten, sonrasında Hollanda menşeili bir yatırım grubunun kurumsal finansman operasyonlarını yönetmiş, birçok uluslararası ve büyük montanlı işlemde kilit rol oynamıştır.

Başta birleşme ve satın almalar, özelleştirmeler, proje finansmanı ve borç yeniden yapılandırması olmak üzere, sofistike işlemlerde modelleme ve finansal yapının kurulması konularında bilgi ve tecrübe sahibidir.

Türkiye Elektrik Piyasasının tüm gelişimi ve iş döngüsüne şahitlik etmiş olan Ökten, enerji sektöründeki çalışmalarında yenilenebilir enerji, enerji verimliliği, enerji dönüşümü ve e-mobilite konularına odaklanmaktadır.

Hizmet verdiği işletmelerde, analitik ve derinlemesine bir bakış açısı ile hız kazandırmayı hedeflerken, tanış olma hususundaki hassasiyeti ve zamanlı, kaliteli iş takibi konusundaki titizliği elden bırakmamayı prensip edinmiştir.

Koç Üniversitesi İşletme Fakultesi bölümü mezunudur.