Bizi farklı yapanlar

Müşteri odaklılık: Bilgi birikimimizi, deneyim ve uzmanlıklarımızı, ilişkilerimizi ve hayal gücümüzü hep birlikte müvekkillerimizi en ideal sonuca ulaştırmak için kullanırız.

İşlem ve sonuç odaklılık: Seçkin, farklılaşmış, yaratıcı ve katma değerli finansal ve stratejik danışmanlık hizmetleri vermeye kendimizi adadık. Projeyi müvekkilimizin çıkarlarını koruyarak ve memnuniyetini sağlayarak sonuçlandırma amacımızdan taviz vermeyiz.

Üst düzey danışmanlık: Sadece dünya çapındaki saygın yatırım bankalarından beklenen üstün kalitede uygulama, raporlama ve modelleme tekniklerini kullanırız.

Başarılı işlem tecrübesi: Bugüne kadar müşteriye özel işlemlerle birlikte özelleştirmeler de dahil pek çok milyar dolarlık işlemde, yarattığımız ve bizzat katıldığımız konsorsiyumlarla en iyi yatırım bankaları ve danışmanlık şirketleri ile çalıştık.

Büyük proje tecrübesi: Genellikle uzman olduğumuz orta ölçekli işlemlere ek olarak, şimdiye kadar birçok büyük ses getiren, prestijli mega projelerde de dünya çapındaki yatırım bankaları ile konsorsiyumlar oluşturup çalıştık. Ekibimiz, kaynaklarımız, ve birikimimiz milyar dolar üstü projelerde de fayda yaratacak kapasitededir.

Güçlü ilişkiler: Finansal yatırımcılar, kredi kuruluşları, çok uluslu şirketler, yerel iş dünyası, kamu kurumları, uluslararası yatırım bankaları ve sektör uzmanları da dahil olmak üzere geniş ve güçlü temellere dayanan iş ilişkilerimizi projelerimizde müvekkillerimiz için kullanırız.

Nitelikli ekibimiz: Profesyonel, nitelikli, konularında uzmanlaşmış, sorumluluk sahibi, tecrübeli ve üstün iletişim özelliklerine sahip olan ekibimiz ile eşsiz bir danışmanlık hizmeti sunarız.

Değerleme ve modellemede uzmanlık: :Sunduğumuz nitelikli değerleme ve finansal modelleme hizmetlerinin yanında, başkaları tarafından hazırlanan modellere de hemen uyum sağlayabilecek esneklikteyiz. Bir başka deyişle sadece şablonlarla çalışmıyoruz.

Engin iş tecrübesi: inHERA yönetiminin, yirmi yıldır inşa ettiği ve Türkiye'deki farklı endüstrilerde yer alan birçok şirket hakkında bilgi ve bu şirketlere erişim sağlayan çok zengin bir bilgi birikimi mevcuttur.

Özenli proje seçimi: Projeleri üstlenmeden önce beklentilerin uygulanabilirliğini belirlemek, projeye değer katıp katmayacağımızı ve bunu nasıl yapacağımızı çok iyi anlamak için emin olana kadar çalışır, inanmadığımız işleri almayız.

Beklenti yönetimi: Müvekkillerimizin ihtiyaçlarını tam olarak anlamak, onlara olası sonuçları önceden anlatmak ve beklentilerini onların çıkarı doğrultusunda yönetmek çok önemlidir ve bu konuda iddialıyız.

Merkezi rol üstlenme: Proje sürecinde tüm taraflar ile ilişki içinde, çoğu zaman onları koordine ederek, müzakereleri ve süreci yönetir, proje boyunca oluşan sayısız engel ve kısıtlamalara defalarca yaratıcı çözümler sunarız.

Bağımsız yapı: Bağımsız, çıkar çatışması olmayan, esnek yaklaşım tarzımız ve hiçbir kısıtlama olmayan yapımızla tek hedefimiz müşterilerimize en yüksek düzeyde katma değeri sağlayabilmektir.

Geniş uluslararası ilişkilerimiz: Uluslararası geniş network ve ilişkilerimiz sayesinde, projeye en yüksek değeri, sinerjiyi sağlayacak ideal uzman, aracı, alınacak hedef, yatırımcı veya alıcıyı belirleyip, projeye entegre ederiz.

Etik kurallara bağlılığımız: Şeffaflık, dürüstlük ve hakkaniyet şirket kültürümüzün temel ilkeleridir.